Tarieven

Eerste advies

U wenst vooraleer een dossier toe te vertrouwen een eerste en vrijblijvend gesprek aangaande het probleem dewelke u bezighoudt.

Een eerste richtinggevend gesprek van ongeveer 30 minuten, kost 50 euro (excl. BTW)

Na dit eerste gesprek zal u met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen omtrent uw juridisch geschil.

Erelonen

Na het eerste gesprek wordt een overeenkomst opgesteld omtrent de erelonen en de kosten.

Een indicatief uurtarief van € 115,00 exclusief BTW wordt gehanteerd voor particulier cliënteel. Het uurtarief wordt overeengekomen bij de eerste bespreking en bepaald in functie van de moeilijkheidsgraad, het belang van de zaak of de hoogdringendheid van de prestaties.

Aan zakelijk cliënteel en aan verzekeringsmaatschappijen in het kader van een afgesloten polis rechtsbijstand wordt er een uurtarief van € 125,00 exclusief BTW aangerekend. 

Bij het opstarten van het dossier is er steeds een provisie verschuldigd die bepaald wordt afhankelijk van de te leveren prestaties en de voorziene kosten. De betaalde provisie wordt in mindering gebracht op de eindafrekening bij beëindiging van het dossier. Tijdens de behandeling van het dossier worden er regelmatig tussentijdse afrekeningen opgesteld.

Kantoorkosten

  • opening dossier: 75,00 euro
  • dactylografie: 12,00 euro / pagina
  • kopies: 0,40 euro / kopie
  • verplaatsingskosten: 0,70 euro / kilometer

Gerechtskosten

Gerechtskosten zoals dagvaardings-, betekenings- en uitvoeringskosten rekenen we apart aan en dit zonder commissie.

Bovenvermelde tarieven worden vermeerderd met 21% btw.