help ik heb schulden!

U wordt thans – ingevolge verlies van werk, echtscheiding, ziekte,… geconfronteerd met een onoverzienbare schuldenberg.

U dient elke maand veel moeite te doen om de eindjes aan elkaar te knopen.

Daarbovenop dreigen verschillende schuldeisers via de gerechtsdeurwaarder met de verkoop van uw inboedel.

U probeert de schulden correct af te betalen doch door de bijkomende intresten, boetes en gerechtsdeurwaarderskosten loopt uw schuld enkel op en wordt niets effectief afbetaald!

U bent teneinde raad en ziet geen enkele uitweg meer!

De oplossing!

De vicieuze cirkel van een opeenstapeling van schulden kan een halt toegeroepen worden!

U kan zich laten beschermen tegen schuldeisers zodat deze geen beslag meer kunnen leggen op uw loon, inboedel, wagen,…

U dient hiertoe enkel een specifieke aanvraag te doen bij de Rechtbank.

Werkwijze

LOYENS & GROUWELS ADVOCATEN biedt u de juiste bijstand bij het opstellen van deze aanvraag zodat u tijdig beschermd wordt tegen uw schuldeisers

Tijdens de eerste consultatie wordt u ingelicht omtrent het verloop en de voordelen van de procedure.

U kan tijdens deze eerste afspraak al uw vragen stellen.

Indien u akkoord gaat, zal in een tweede fase uw persoonlijk dossier met alle noodzakelijke stukken samengesteld worden en ingediend worden conform de wettelijke voorschriften bij de bevoegde Rechtbank.

Na goedkeuring door de Rechtbank zal een beschikking van toelaatbaarheid gewezen worden waarna u beschermd bent tegen uw schuldeisers.

LOYENS & GROUWELS ADVOCATEN garandeert u dat – na volledige samenstelling van uw persoonlijk dossier- uw aanvraag binnen de 48 uur zal ingediend worden bij de Rechtbank.

Kosten

De Belgische Staat verleent op heden via het systeem van de tweedelijns juridische bijstand volledige tussenkomst voor alle erelonen/kosten van deze procedure.

Dit houdt in dat het advies en de aanvraag van de schuldbemiddeling op heden volledig kosteloos is.

U bent handelaar?

De procedure tot verkrijgen van de collectieve schuldenregeling staat enkel open voor particulieren dewelke 6 maanden voorafgaandelijk aan de aanvraag geen handelaar waren.

Indien u als handelaar te kampen heeft met overmatige schulden, biedt LOYENS & GROUWELS ADVOCATEN u een oplossing op maat aan.

MAAK NU EEN AFSPRAAK

U bent overtuigd van de voordelen van de schuldbemiddeling en wenst dringend een nieuwe schuldenvrije start te maken in de toekomst!

Maak dan vandaag nog een afspraak!