help ik heb schulden!

Neem de eerste stap om uit de financiële problemen te komen.

Het aanvragen van gratis schuldbemiddeling is niets om je voor te schamen. Het gebeurd steeds vaker en je bent zeker niet de enige in je vrienden/kennissenkring of familie.

We beloven je in alle discretie te helpen en daarbij met jou en je schuldeisers te blijven communiceren tot alle problemen zijn verholpen. Ook zetten wij het proces tot schuldbemiddeling direct in werking.

Nadat wij een afspraak hebben gemaakt, dienen wij een aantal documenten van je te ontvangen. Wat voor documenten dit zijn, lees je hieronder. Deze documenten zijn van belang om jou te helpen om via een schuldbemiddeling uit de problemen te komen. Wij gaan ervan uit dat je ons deze documenten kan aanleveren

Wat hebben wij van je nodig?

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben enkele documenten van je nodig. Dit zijn:

– Een attest van samenstelling van het gezin;

– De huurovereenkomst met betrekking tot het door de verzoeker gehuurde appartement/woning of een aflossingstabel van de hypotheek.

– Alle nuttige bewijsstukken met betrekking tot het inkomen (basisloon, werkloosheidsuitkering, vakantiegeld, eindejaarspremie, etc.);

– Een overzicht van de vaste uitgaven(nutsvoorzieningen, verzekeringen, etc.), die er zijn.

– Een inventaris van de roerende goederen die zich momenteel op het adres van verzoeker bevinden (zodat de rechtbank ingelicht is over welke goederen er op uw adres staan);

– Een bewijs met betrekking tot élke schuld, die er is.

– Jouw telefoon-of GSM nummer

Kosten

De Belgische Staat verleent op heden via het systeem van de tweedelijns juridische bijstand volledige tussenkomst voor alle erelonen/kosten van deze procedure.

Dit houdt in dat het advies en de aanvraag van de schuldbemiddeling op heden volledig kosteloos is.

LOYENS & GROUWELS ADVOCATEN garandeert u dat – na volledige samenstelling van uw persoonlijk dossier- uw aanvraag binnen de 48 uur zal ingediend worden bij de Rechtbank.

MAAK NU EEN AFSPRAAK

U bent overtuigd van de voordelen van de schuldbemiddeling en wenst dringend een nieuwe schuldenvrije start te maken in de toekomst!

Maak dan vandaag nog een afspraak!